Polityka prywatności

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Szanowny Kliencie

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy: Firma Magnificus, ul. Janowa Wola 3/3, 30-550 Kraków zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 865-141-25-70.

Firma MAGNIFICUS jest ADMINISTRATOREM danych osobowych zgodnie z polityką bezpieczeństwa.

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27-04-2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustalenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy US, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administrator Danych Osobowych:

Firma Magnificus, ul. Janowa Wola 3/3, 30-550 Kraków,

NIP 865-141-25-70

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Dane kontaktowe: sklep@ewokulski.pl,  admin@ewokulski.pl.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie z naszą firmą; podczas zakładania konta na stronach sklepu internetowego: eWokulski oraz podczas dokonywania zakupów na platformie Allegro.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- realizacji umów w zakresie sprzedaży internetowej,

- wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

- w celach marketingowych produktów oferowanych na stronach internetowych prowadzonych przez Administratora,

- w celach dochodzenia roszczeń

- dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora  w tym raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: imię i nazwisko, adres email, login, hasło, telefon adres. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy:

- podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Umowy np. obsługa techniczna sklepu, obsługa faktur, firmy kurierskie, pocztowe, obsługa platform służących kontaktom z nami,

- podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, informatyczną.

Administrator nie dokonuje transferów żadnych danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i    rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania. W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym nasza firma  zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. Administrator może przechowywać dane dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo pozwala na takie przechowywanie.

Jakie masz uprawnienia wobec naszej firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń.

- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl