Regulamin sklepu

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym eWokulski.pl

INFORMACJE O WŁAŚCICIELU SKLEPU

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.ewokulski.pl prowadzony jest przez

Firma "MAGNIFICUS "  z adresem siedziby: ul. Janowa Wola 3/3, 30-550 Kraków, NIP: 865-141-25-70.

Telefon w sprawie sprzedaży internetowej: 519-707-427

Email w sprawie sprzedaży internetowej: sklep@ewokulski.pl

Sklep firmowy w Krakowie: KEGEL CH M1 al. Pokoju 67

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep eWokulski.pl (dalej zwany „Sklepem”) prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową asortymentu dostępnego w sklepie za pośrednictwem sieci elektronicznej (Internet).
 2. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Opisy, ceny są informacją handlową. Klient składając zamówienie za pomocą formularzy dostępnych na stronach sklepu, składa ofertę kupna towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 4. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie w formularzu zamówień.
 5. Cena widoczna w sklepie przy towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 6. Zamówienia są przyjmowane i składane w języku polskim.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, jak również wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania oraz odwoływania kampanii promocyjnych na stronach sklepu, a także wprowadzania w nich modyfikacji.
 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia.
 9. Promocje w sklepie nie łączą się. W przypadku towarów przecenionych żadne pozostałe rabaty nie są już uznawane chyba, ze warunki promocji dopuszczają taką sytuację.
 10. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty przez Kupującego zwróci mu otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 11. Do wysyłki newslettera wykorzystujemy podany przez użytkownika adres e-mail. Wymagane jest tutaj potwierdzenie użytkownika polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie newslettera. Jeżeli użytkownik chciałby zrezygnować z newslettera, może w każdej chwili anulować swoją zgodę. Do tego celu wystarczy zawiadomienie na maila admin@ewokulski.pl lub sklep@ewokulski.pl.

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych wyłączających go z przyjmowania i realizacji zamówień).
 2. Zamówienie w sklepie można złożyć wypełniając formularz zamówień dostępny na stronie Sklepu.
 3. Kupujący zobowiązuje się do podania prawidłowych danych osobowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu,  e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
 4. Do dokonania zakupu konieczna jest rejestracja lub wybranie zakupów bez rejestracji, podczas których należy podać dane teleadresowe niezbędne do realizacji zamówienia (tj. imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres oraz login i hasło).
 5. Sklep nie zrealizuje zamówień i otrzymają one status „zamówienia anulowanego” w następujących przypadkach:
 • przy braku potwierdzenia zamówienia,
 • gdy formularz zamówień zostanie wypełniony błędnie lub częściowo,
 • jeśli w przeciągu pięciu dni nie zostanie zaksięgowana pełna opłata za zamówienie,
 • gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego.

6. Do momentu dokonania opłaty za zamówienie Klient ma możliwość zmiany zamówienia lub kompletnego anulowania pisząc na adres sklep@ewokulski.pl lub dzwoniąc pod numer: 519-707-427 w godzinach pracy sklepu internetowego od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 do 17.00:

 1. Formy płatności dostępne w sklepie eWokulski:
 • przelew bankowy (wyłącznie dla osób z Polski): kwotę płatności obejmującą cenę zamówionych towarów oraz koszty przesyłki należy wpłacić na konto bankowe ING Bank nr 61 1050 1445 1000 0023 0901 2652
 • płatność błyskawiczna - akceptujemy wszystkie formy płatności online za pośrednictwem platformy PRZELEWY24 lub Payu.

8. Sklep może zamiast paragonu przesłać klientowi fakturę w formie elektronicznej na adres mailowy klienta. Zgoda na wystawienie i przesłanie faktury elektronicznej wyrażona jest poprzez złożenie zamówienia i akceptacje niniejszego regulaminu.

 WYSYŁKA TOWARÓW

 1. Przesyłki są wysyłane w przeciągu 5 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty. Klient otrzymuje notyfikację o wysyłce osobnym e-mailem.
 2. W przypadku, gdy istnieje możliwość opóźnienia dostawy, Sklep poinformuje o sytuacji Klienta. W takim wypadku Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.
 3. Produkty wysyłane są na adres podany jako adres dostawy w formularzu zamówień.
 4. Kurierzy podejmują trzy próby doręczeń do adresata na zasadzie dzień po dniu (w tygodniu roboczym). Szczegóły sposobu dostaw przesyłek oraz ogólnych warunków świadczenia usług są dostępne na stronach poszczególnych przewoźników.
 5. Stosujemy następujące warunki dostawy:
 • Poczta Polska – darmowa dostawa - termin dostarczenia paczki ekonomicznej 2-5 dni od chwili wydania towaru z magazynu
 • Kurier UPS lub In post – darmowa dostawa – 2-5 dni od chwili wydania towaru z magazynu
 • Paczkomaty IN POST – darmowa dostawa – 2-5 dni od chwili wydania towaru z magazynu
 • Darmowy odbiór w salonie firmowym KEGEL w CH M1 al. Pokoju 67 w Krakowie.

REKLAMACJA

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24-miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową oraz warunkami gwarancji udzielonymi przez producenta.

Reklamacje na podstawie gwarancji i/lub odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie na adres e-mail:  sklep@ewokulski.pl lub listownie: Firma Magnificus Sklep Kegel Centrum Handlowe M1 al. Pokoju 67, 31-580 Kraków.


W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

 1. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową, nr zamówienia, nr konta oraz dane kontaktowe.
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymiany produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów). Wówczas Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. Towar reklamowany (po rozpatrzeniu reklamacji) odsyłany jest niezwłocznie do klienta kurierem/pocztą. Jeżeli klient odmawia odbioru reklamowanego towaru Sklep wzywa klienta do odbioru towaru w dodatkowym terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Sklep jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie rzeczy. Opłata ta wynosi 10% aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej naliczanej za każdy miesiąc przechowania.
 5. Koszty wysyłki reklamowanego towaru do producenta/sklepu ponosi Kupujący. Popozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty te zwracane sa Kupującemu na jego wniosek. Kupujący przestawia dowód poniesienia kosztu, z którego wynika wysokość opłaty. W przeciwnym wypadku Sprzedawca zwraca koszty za najmniejsza przesyłkę wg cennika In Post.

Reklamacja w przypadku niedostarczonej przesyłki:

 1. Kupujący powiadamia Sklep drogą elektroniczną o fakcie nieotrzymania przesyłki;
 2. W przypadku, gdy przesyłka została wysłana, a zgodnie z regulaminem firmy świadczącej usługę doręczenia, upłynął termin doręczenia przesyłki, Sklep składa reklamację;
 3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - przesyłka została zagubiona, niedostarczona - Kupujący niezwłocznie otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty na podany numer konta w banku polskim.

Reklamacja w przypadku produktu uszkodzonego w transporcie:

 1. Klient powinien sprawdzić stan opakowania oraz towaru przed odebraniem przesyłki przez doręczyciela;
 2. Nie należy przyjmować przesyłki w przypadku: uszkodzenia opakowania lub towaru, podejrzenia uszkodzenia towaru;
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń produktów podczas transportu muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru przesyłki;
 4. Kupujący powinien sporządzić protokół odbioru z opisem uszkodzeń i podpisem pracownika firmy dostarczającej przesyłkę;
 5. Nie będą rozpatrywane reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie bez sporządzonego protokołu oraz bez podpisu pracownika firmy dostarczającej przesyłkę na protokole.

Reklamacji nie podlegają:

 1. Wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia itp.), a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, niewłaściwym przechowywaniem i obchodzeniem się z towarem;
 2. Towary odesłanie po upływie 14 dni. Termin liczy się od daty otrzymania towaru..
 3. Towary odesłane bez rachunku, paragonu i formularza zwrotu towaru.
 4. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www.ewokulski.pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta;
 5. Reklamowany towar przesłany do nas powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji. 

ZWROT

 1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Towary odesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane.
 2. Możliwość zwrotu zakupionych artykułów dotyczy towaru, który będzie zwrócony nieużywany, czysty, z oryginalną metką i innymi elementami, które posiadał on w momencie sprzedaży. Do zwracanego towaru należy także dołączyć dokument fiskalny: paragon lub fakturę VAT (w przypadku niespełnienia powyższych warunków, produkt zostanie odesłany przesyłką pobraniową na koszt klienta).
 3. Nie przyjmujemy zwrotów przesyłek odesłanych do sklepu za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji ze Sklepem.
 4. Po odstąpieniu od umowy należy odesłać towar na adres sklepu firmowego:  Firma Magnificus Sklep Kegel Centrum Handlowe M1 al. Pokoju 67, 31-580 Kraków.
  Sklep gwarantuje w takim przypadku zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru po otrzymaniu zwrotu, jednakże koszty dostawy i odesłania towaru pokrywa Klient.
 5. Aby zrealizować zwrot, towar należy zapakować w opakowanie ochronne zapobiegające zniszczeniu i odesłać listem z zadeklarowaną wartością na adres sklepu.
 6. Zwrot należności za towar następuje jako zwrot na kartę za pomocą systemy Przelewy24 lub Payu, przelewem bankowym na konto Klienta i rozliczany jest w terminie 14 dni roboczych od daty fizycznego otrzymania zwrotu przez sklep (wraz z kompletną dokumentacją). W przypadku zwrotu przekazem pocztowym zostanie pobrana opłata pocztowa za przekaz pocztowy zg. z cennikiem poczty. Kwota ta zostanie potrącona z kwoty zwracanej za towar.
 7. Przy zwrocie rzeczy w ciągu 14 dni odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 3. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych zg. z naszą polityką ochrony danych osobowych.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl