Reklamacje i zwroty
REKLAMACJE
 
Reklamacje zakupionych towarów powinny być składane pisemnie na adres email: sklep@ewokulski.pl lub listownie: Firma Magnificus Sklep Kegel Centrum Handlowe M1 al. Pokoju 67, 31-580 Kraków. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, nr zamówienia, data zamówienia  oraz dane kontaktowe: adres, email, telefon co ułatwi i skróci procedurę reklamacyjną.
 
W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymiany produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów). Wówczas Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail. 
 
REKLAMACJA W PRZYPADKU NIEDOSTARCZONEJ PRZESYŁKI
Kupujący powiadamia Sklep drogą elektroniczną o fakcie nieotrzymania przesyłki; W przypadku, gdy przesyłka została wysłana, a zgodnie z regulaminem firmy świadczącej usługę doręczenia, upłynął termin doręczenia przesyłki, Sklep składa reklamację; Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - przesyłka została zagubiona, niedostarczona - Kupujący niezwłocznie otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty na podany numer konta.
 
REKLAMACJA W PRZYPADKU PRODUKTU USZKODZONEGO W TRANSPORCIE
Klient powinien sprawdzić stan opakowania oraz towaru przed odebraniem przesyłki przez doręczyciela; nie należy przyjmować przesyłki w przypadku: uszkodzenia opakowania lub towaru, podejrzenia uszkodzenia towaru; Reklamacje dotyczące uszkodzeń produktów podczas transportu muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru przesyłki; Kupujący powinien sporządzić protokół odbioru z opisem uszkodzeń i podpisem pracownika firmy dostarczającej przesyłkę; Nie będą rozpatrywane reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie bez sporządzonego protokołu oraz bez podpisu pracownika firmy dostarczającej przesyłkę na protokole.
 
REKLAMACJI NIE PODLEGAJĄ:
Wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia itp.), a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, niewłaściwym przechowywaniem i obchodzeniem się z towarem;
 
Inne warunki:
1. Towary odsyłane powinny być razem z  formularzem reklamacyjnym.
2. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta; Reklamowany towar przesłany do nas powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
3.   Towar reklamowany (po rozpatrzeniu reklamacji) odsyłany jest niezwłocznie do klienta kurierem/pocztą. Jeżeli klient odmawia odbioru reklamowanego towaru Sklep wzywa klienta  do odbioru towaru w dodatkowym terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Sklep  jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie rzeczy. Opłata ta wynosi 10% aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej naliczanej za każdy miesiąc przechowania.
4. Koszty wysyłki reklamowanego towaru do producenta/sklepu ponosi Kupujący. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty te zwracane sa Kupującemu na jego wniosek. Kupujący przestawia dowód poniesienia kosztu, z którego wynika wysokość opłaty. W przeciwnym wypadku Sprzedawca zwraca koszty za najmniejsza przesyłkę wg cennika In Post.
 
ZWROTY
 
Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Towary odesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane.
Możliwość zwrotu zakupionych artykułów dotyczy towaru, który będzie zwrócony nieużywany, czysty, z oryginalną metką i innymi elementami, które posiadał on w momencie sprzedaży. Do zwracanego towaru należy także dołączyć dokument fiskalny: paragon lub fakturę VAT (w przypadku niespełnienia powyższych warunków, produkt zostanie odesłany przesyłką pobraniową na koszt klienta).
 
Nie przyjmujemy zwrotów przesyłek odesłanych do sklepu za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji ze Sklepem. W sprawie odstąpienia od umowy należy:
1. Skontaktować się z nami  w sprawie zwrotu na email: sklep@ewokulski.pl
2. Odesłać towar na adres sklepu firmowego: Firma Magnificus Sklep Kegel Centrum Handlowe M1 al. Pokoju 67, 31-580 Kraków.
 

Sklep gwarantuje w takim przypadku zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru wraz z najniższymi kosztami dostawy jakie ponosi Sprzedawca. Koszty odesłania towaru pokrywa Klient.
 
Aby zrealizować zwrot, towar należy zapakować w opakowanie ochronne zapobiegające zniszczeniu i odesłać listem z zadeklarowaną wartością na adres sklepu. Zwrot należności za towar następuje jako zwrot na kartę za pomocą systemu elektronicznego, przelewem bankowym na konto Klienta i rozliczany jest w terminie 14 dni roboczych od daty fizycznego otrzymania zwrotu przez sklep (wraz z kompletną dokumentacją). W przypadku zwrotu przekazem pocztowym zostanie pobrana opłata pocztowa za przekaz pocztowy zg. z cennikiem poczty. Kwota ta zostanie potrącona z kwoty zwracanej za towar.
 
Przy zwrocie rzeczy w ciągu 14 dni odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl